Posts Tagged 'กล่องโฟม'

กล้องสเตอริโอ XTX-PW6C-W

กล้องสเตอริโอ รุ่น XTX-PW6C-W กำลังขยาย 10 และ 30 เท่า (กล่องโฟม) (Strereo) ผลิตจากประเทศจีน